หลอดไฟ

สินค้าหมวด หลอดไฟ led (หลอดไฟ แอลอีดี)

(นีออนled,โคมดาวไลท์led,หลอด bulb,หลอดปิงปอง,หลอดจำปา,หลอดวินเทจ,หลอดฮาโลเยน,หลอดสปอร์ตไลท์,โคมถนน,ไฟประดับled)

    สินค้าled ได้เข้าสู่ประเทศไทยอย่างแพร่หลาย โดยเริ่มนำร่องจากหน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่ได้นำเอา หลอดไฟ แอลอีดี เข้ามาใช้ในหน่วยงาน

    และในปัจจุบัน หลอดไฟ led ได้ถูกนำมาใช้แทบทุกองค์กรทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมทั้งภาคครัวเรื่อน เหตุผลสำคัญที่ หลอดไฟ LED ได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ เนื่องจาก หลอดไฟ LED มีราคาที่ถูกลงอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต ทำให้ทุกๆกลุ่มสามารถที่จะซื้อหามาไว้ได้

    และยิ่งหากมีการคำนวนค่าไฟฟ้าและอายุการใช้งานเทียบกับหลอดตะเกียบหรือหลอดนีออนแบบเดิม ยิ่งจะเห็นถึงความคุ้มค่าอย่างยิ่งของการเปลี่ยนมาใช้ หลอดไฟLED รวมทั้ง การรักษาสิ่งแวดล้อง หลอดไฟ led จะไม่ปล่อยสารปรอทและไม่มีรังสี UV ลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งถือเป็นการลดมลพิษและทำให้คนในครอบครัวมีสุขอนามัยที่ดี จึงเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ปัจจุบัน หลอดไฟ แอลอีดี เป็นที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในทุกๆหน่วยงานราชการ,บริษัท,ห้างร้าน,คอนโด,หมู่บ้าน,และโดยเฉาพะอย่างยิ่งตามครัวเรือนต่างๆที่หันมาใช้ หลอดไฟ LED กันมากขึ้นหลายเท่าตัว

Visitors: 687,252